Wymiana i zwroty

Bezpieczna dostawa zamówionego Towaru to nasz obowiązek. Jeżeli towar, który Państwo otrzymaliście jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika należy wypełnić druk w obecności kuriera. Należy podać datę doręczenia, godzinę, rodzaj uszkodzenie / lub ewentualnego braku, markę i model produktu. 

 

Zwrot towaru:
W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu zakupiony Towar nie spełnia Państwa oczekiwań, można go zwrócić w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie , nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz zwrotu zakupionego Towaru  zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności
Należy pamiętać jednak o tym aby:
- zwrócić towaru w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (jeżeli takie posiadał)
- zwrócić towaru nieużywany i nieuszkodzony
- dołączyć do towaru podlegającego zwrotowi fakturę/paragon oraz wypełniony formularz zwrotu
- koszty transportu zwrotnego ponosi Klient


Pobierz formularz zwrotu >

Jeżeli zakupiony towar będzie posiadał wady ukryte, lub popsuje się
z przyczyn niezaleznych od użytkownika, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji jaką objęte śą nasze produkty.

Należy pamiętać o tym aby reklamacja była uznana  potrzebny będzie parago/faktura oraz wypełniony formularz reklamacyjny.

Spisany protokół nalezy przesłać na adres naszego sklepu, wraz z dowodem zakupu.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie póżniej niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

Jeżeli towar ma wadę Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżenie ceny chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

W przypadku gdy Towar był już wymieniony ograniczenie to nie ma zastosowania.
- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad.